2021 — 2020 ուստարի. իմ աշխատանքը

Մանկավարժության կենտրոնի ղեկավարի աշխատանքը՝

Կենտրոնի ղեկավարը`

 • կազմակերպում և ղեկավարում է կենտրոնի ընթացիկ գործունեությունը.
 • Տնօրենի միջոցով Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում կենտրոնի զարգացման ծրագիրը.
 • մասնակցում է մանկավարժական ճամբարների, ստեղծագործական հավաքների ծրագրերի մշակման աշխատանքներին.
 • սահմանված կարգով ներկայացնում է կենտրոնի գործունեության կիսամյակային, տարեկան հաշվետվությունները.
 • օրենքով սահմանված կարգով կրում է  պատասխանատվություն օրենքների, հիմնադրի, նախարարության, Խորհրդի, Տնօրենի որոշումների,  այլ իրավական ակտերի և կնքված պայմանագրերի պահանջները չկատարելու կամ ոչ  պատշաճ կատարելու համար.
 • կենտրոնի աշխատանքները կազմակերպելու համար Տնօրենին առաջարկություն է ներկայացնում աշխատող ընդունելու մասին.
 • վարում է կենտրոնի բլոգը.
 • կատարում է Տնօրենի հանձնարարություններ.
 • ղեկավարի բացակայության դեպքում, Տնօրենի  որոշման համաձայն, նրա լիազորություններն իրականացնում է այլ անձ:

Աղբյուրը՝ այստեղ

Պարտականությունները

 • կազմել կրթահամալիրի ամսվա օրացույցը, ներկայացնել քննարկման
 • կազմել օրվա օրացույցը, հետևել օրացույցում տեղ գտած նախագծերի, գործունեությունների կատարմանը
 • կազմակերպելով կրթահամալիրում իրականցվող վերապատրաստումները, մուտքի ճամբարները
 • հետևել կամավորական աշխատանքների կազմակերպմանը, փորձաշրջանին, մանկավարժական աշխատողների գործունեությանը
 • մասնակցել նոր աշխատողների ընդունելությանը
 • կազմել ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանը վերաբերող տեղեկանքներ
 • կազմակերպել ուսումնասիրություններ
 • հետևել կայքի խմբագիրների աշխատանքին
 • մասնակցել կրթահամալիրի մարմինների, մանկավարժական բաց լաբորատորիայի առցանց հավաքներին
 • մասնակցել ամենօրյա նամակագրության միջոցով իրականացվող քննարկումներին
 • դիտարկումներ, ուղղորդումներ կատարել / ուսումնական կենտրոններ, ակումբներ, դպրոցների ենթակայքեր, բլոգներ/
 • կազմակերպել քննարկումներ / առցանց և ֆիզիկական միջավայրում/
 • կազմակերպել մանկավարժության կենտրոնի, լաբորատորիայի մասնագետների անհատական աշխատանքի/աշխատաժամանակի կազմման աշխատանքները
 • կազմակերպել մանկավարժական աշխատողների ամենամսյա ժողովները
 • կատարել կրթահամալիրի մենթորների, տնօրենի հանձնարարությունները

Դասվարի օրագիր. մենթոր ուսուցիչ

Հայտնի է, որ երջանիկ լինելու պայմաններից մեկը սիրելի աշխատանք ունենալն է։ Ես այն երջանիկներից եմ, որ սիրում է իր աշխատանքը՝ մանկավարժությունը, դպրոցը։ 

Դպրոցական տարիներին ապագա մասնագիտության այլընտրանք գրեթե չեմ ունեցել, բացառությամբ երկու այլ ոլորտների (իրավագիտություն, լրագրություն), որոնցով կարճ ժամանակ ոգևորվել եմ։

Դեռ տարրական դասարաններից ինձ դուր է եկել ուսուցչի աշխատանքը: Հիշում եմ, թե ինչպես էի հետևում իմ ուսուցիչների աշխատանքին՝ դասերը կազմակերպելուն, աշակերտների հետ հարաբերություններին և արտաքին տեսքին, հագուկապին։ 

Читать далее

Բարև, ես Տիգրանն եմ…

Իմ անունը Տիգրան է։ Տիգրան նշանակում է վագր։ Անունս որոշել է մայրիկս՝ շատ վաղուց՝ « Տիգրան Մեծ» պատմավեպը կարդալուց հետո։

Ես ծնվել եմ 2020 թվականի սեպտեմբերի 16-ի առավոտյան, ժամը՝ 8։15-ին։

Читать далее

Մենթորական աշխատանք

Ուղղություններ

1․Ծրագրի յուրացում — կազմակերպում- ներկայացում

 • «Իմացումի հրճվանք» ծրագիր
 • Ուսումնական պլան
 • Կարգեր
 • Ուսումնական օրացույց
 • Ուսումնական նախագծեր
 • Ուսումնական ճամփորդություններ
 • Առցանց-հեռավար ուսուցում
Читать далее

Դասվարի օրագիր. Իմ դասարանին՝ նոր դասվար

2019-2020 ուսումնական տարին սկսեցի նոր առաջին դասարանի հետ. կրթահամալիրն ընտրած երեսուն ընտանիք միավորվեց «Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագրի շուրջ և շատ արագ ներառվեց սեբաստացիական կյանքում, ինչին մեծապես նպաստեց նաև մարտից սկսած հեռավար-առցանց ուսուցումը՝ ընտանեկան դպրոցների մասնակցությամբ:

Читать далее

«Մաթեմատիկա» առարկայի համառոտ ծրագիր. առաջին դասարան. 2019-2020 ուստարի

ա. Թվեր, թվային համակարգեր

ա1. Կարդալ և գրել միանիշ, երկնիշ թվերը / առաջ և հետ/

ա2. Ճանաչել զույգ և կենտ թվերը

ա3. Տարբերակել միանիշ և երկնիշ թվերը

ա4. Որոշել տրված թվին նախորդող հաջորդող թվերը

ա5. Որոշել երկու թվերի միջև գտնվող թիվը

Читать далее