Դան, դան, դանեդան

Դա՜ն, դա՜ն, դանեդա՜ն: Մի հավ մը կար, կոլոտ էր,
Դա՜ն, դա՜ն, դանեդա՜ն: Փողցէ-փողոց ման կու գար,
Դա՜ն, դա՜ն, դանեդա՜ն: Ինչ որ գտներ՝ կուլ կու տար,
Դա՜ն, դա՜ն, դանեդա՜ն: Պուտուկ փլավ եփեցի,
Դա՜ն, դա՜ն, դանեդա՜ն: Կոլոտ հավուն կերցուցի:

Читать далее