Ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ. դասվարների խումբ

Читать далее

2021 — 2020 ուստարի. իմ աշխատանքը

Մանկավարժության կենտրոնի ղեկավարի աշխատանքը՝

Կենտրոնի ղեկավարը`

 • կազմակերպում և ղեկավարում է կենտրոնի ընթացիկ գործունեությունը.
 • Տնօրենի միջոցով Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում կենտրոնի զարգացման ծրագիրը.
 • մասնակցում է մանկավարժական ճամբարների, ստեղծագործական հավաքների ծրագրերի մշակման աշխատանքներին.
 • սահմանված կարգով ներկայացնում է կենտրոնի գործունեության կիսամյակային, տարեկան հաշվետվությունները.
 • օրենքով սահմանված կարգով կրում է  պատասխանատվություն օրենքների, հիմնադրի, նախարարության, Խորհրդի, Տնօրենի որոշումների,  այլ իրավական ակտերի և կնքված պայմանագրերի պահանջները չկատարելու կամ ոչ  պատշաճ կատարելու համար.
 • կենտրոնի աշխատանքները կազմակերպելու համար Տնօրենին առաջարկություն է ներկայացնում աշխատող ընդունելու մասին.
 • վարում է կենտրոնի բլոգը.
 • կատարում է Տնօրենի հանձնարարություններ.
 • ղեկավարի բացակայության դեպքում, Տնօրենի  որոշման համաձայն, նրա լիազորություններն իրականացնում է այլ անձ:
Читать далее

Դասվարի օրագիր. մենթոր ուսուցիչ

Հայտնի է, որ երջանիկ լինելու պայմաններից մեկը սիրելի աշխատանք ունենալն է։ Ես այն երջանիկներից եմ, որ սիրում է իր աշխատանքը՝ մանկավարժությունը, դպրոցը։ 

Դպրոցական տարիներին ապագա մասնագիտության այլընտրանք գրեթե չեմ ունեցել, բացառությամբ երկու այլ ոլորտների (իրավագիտություն, լրագրություն), որոնցով կարճ ժամանակ ոգևորվել եմ։

Դեռ տարրական դասարաններից ինձ դուր է եկել ուսուցչի աշխատանքը: Հիշում եմ, թե ինչպես էի հետևում իմ ուսուցիչների աշխատանքին՝ դասերը կազմակերպելուն, աշակերտների հետ հարաբերություններին և արտաքին տեսքին, հագուկապին։ 

Читать далее

Մենթորական աշխատանք

Ուղղություններ

1․Ծրագրի յուրացում — կազմակերպում- ներկայացում

 • «Իմացումի հրճվանք» ծրագիր
 • Ուսումնական պլան
 • Կարգեր
 • Ուսումնական օրացույց
 • Ուսումնական նախագծեր
 • Ուսումնական ճամփորդություններ
 • Առցանց-հեռավար ուսուցում
Читать далее

Դասվարի օրագիր. Իմ դասարանին՝ նոր դասվար

2019-2020 ուսումնական տարին սկսեցի նոր առաջին դասարանի հետ. կրթահամալիրն ընտրած երեսուն ընտանիք միավորվեց «Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագրի շուրջ և շատ արագ ներառվեց սեբաստացիական կյանքում, ինչին մեծապես նպաստեց նաև մարտից սկսած հեռավար-առցանց ուսուցումը՝ ընտանեկան դպրոցների մասնակցությամբ:

Читать далее

«Մաթեմատիկա» առարկայի համառոտ ծրագիր. առաջին դասարան. 2019-2020 ուստարի

ա. Թվեր, թվային համակարգեր

ա1. Կարդալ և գրել միանիշ, երկնիշ թվերը / առաջ և հետ/

ա2. Ճանաչել զույգ և կենտ թվերը

ա3. Տարբերակել միանիշ և երկնիշ թվերը

ա4. Որոշել տրված թվին նախորդող հաջորդող թվերը

ա5. Որոշել երկու թվերի միջև գտնվող թիվը

Читать далее

Մաթեմատիկական առաջադրանքների փաթեթ առաջին դասարանցիների համար

«Իմացումի հրճվանք» ծրագրում մաթեմատիկայի դասավանդման առանձնահատկություններից մեկը բանավոր մաթեմատիկա բաղկացուցիչն է. մաթեմատիկայի պարապմունքը սկսվում է բանավոր համրանքով, գործողությունների արագ կատարման հնարքների յուրացմամբ, խնդիրներ կազմելով- լուծելով: Առանձնահատկություններից է նաև մաթեմատիկայի ինտեգրումը ուսումնական նախագծերում, ինչպես նաև «մաթեմատիկան» տեսնելը առօրյայում, ամենուր:

Այնուամենայնիվ, կարևոր է նաև սովորողի կողմից կատարվող անհատական, ինքնուրույն աշխատանքը. սովորողը, ինքնուրույն կատարելով առաջադրանքների շարքը, ինքնուրույն բացահայտում է օրինաչափություններ, ավելի լավ է յուրացնում պարապմունքի բանավոր հատվածի նյութը. հարցերի դեպքում դիմում դասվարին, ընկերներին:

Читать далее